Cyrkl webinář: Vánoční speciál o paletách a obalových materiálech

14. 1 .2023, Cyrkl

Cyrkl webinář věnovaný paletám a dalším obalovým materiálům.

Webinárom nás previedol Vojtěch Pilnáček, vedúci poradenského tímu spoločnosti Cyrkl.

Počas webinára sme sa zamerali na legislatívu určujúcu možnosti opätovného použitia a spôsoby nakladania s použitými obalovými materiálmi v Českej republike a na Slovensku a ukázali sme si, ako môžete vďaka digitálnemu odpadovému trhovisku Cyrkl ľahko nájsť odberateľov použitých paliet a iných obalov.

  • Odborníci na odpadovou legislativu Vojtěch Pilnáček a Denis Bede Vás obeznámí s legislativou pro nakládání s obaly v Česku a na Slovensku.
  • Místopředseda ÚKZÚZ v Brně pan Petr Harašta specializující se na problematiku dřevěného obalového materiálu objasní, jakými látkami mohou být palety ošetřeny a jaký to má vliv na jejich další použití.
  • Odpadová specialistka Monika Gubrická Vám na příkladech z praxe popíše, jak lze na použitých obalových materiálech vydělat, jaká je průměrná cena použitých palet na našem tržišti, nebo o jaké obaly je na trhu největší zájem!

Přejeme Vám příjemný a informacemi nabitý zážitek!

‐ Cyrkl

Cyrkl v médiích