Jak to funguje?

Cyrkl je největší odpadové tržiště v Evropě a propojuje vhodné obchodní partnery pomocí nejmodernějších digitálních technologií a strojového učení. Přidání produktu nebo jeho poptání trvá několik minut, registrace je zcela zdarma a online.

Hlavním posláním Cyrklu je také zavádět principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem napříč všemi odvětvími.

Více informací
Cyrkl.com

0 společností

registrovaných na platformě

0 nabídek

v posledních 6 měsících

0 tun CO₂

ušetřených emisí v posledních 12 měsících

Kolik to stojí?

Cyrkl bezplatná verze

Zdarma

Bezplatný účet umožňuje odpovědět až na 50 nabídek. Bez podpory odpadového experta z Cyrklu.

registrujte se zdarma

Cyrkl Pro

od ?/měsíčně

Neomezené množství odpovědí na nabídky, okamžitá podpora odpadového experta. Možnost kontaktovat nabízejícího prostřednictvím telefonního čísla, ověření obchodních partnerů z celého světa.

Připojte se k Cyrkl Pro

Na tržišti Cyrkl můžete zdarma nabízet

 • Veškeré odpady (pouze osobám s oprávněním)
 • Vedlejší produkty
 • Recykláty a druhotné suroviny
 • Přebytečné suroviny

JednodušeJednoduše

 • Rychlá registrace zdarma
 • Přidání nabídky / vložení poptávky materiálu
 • Kontaktování zájemců, domluva na dopravě a ceně
 • Prodej materiálu
 • Zisk namísto nákladů za likvidaci odpadů

BezpečněBezpečně

 • Automatické propojování na základě kódů odpadů s firmami oprávněnými s odpady nakládat
 • Na požádání ověřování jakékoli společnosti, včetně zahraničních
 • Viditelné hodnocení firem i jednotlivých nabídek od ostatních uživatelů
 • Možnost nahlášení podezřelých společností
 • Legislativní podpora odpadových expertů pro každou zemi, propojování v souladu s platnou legislativou

Jaké jsou výhody Cyrkl?

Tým Cyrkl je složen z odborníků na odpadové hospodářství, kteří v rámci všech svých činností zohledňují legislativu platnou v oblasti nakládání s odpady. Legislativa hraje v odpadovém hospodářství zásadní roli a společnost Cyrkl je kromě jiného schopna poskytovat poradenství v oblasti nových zákonů o odpadech, poradit ohledně optimální likvidace nebezpečného odpadu a pomoci se všemi typy druhotných surovin.

Propojování obchodních partnerů, původců odpadu a recyklátorů probíhá automaticky za pomoci nejmodernějších technologií, strojového učení a datové analýzy. Cyrkl neustále pracuje na technologickém vývoji a inovacích všech interních i externích systémů.

Analýza odpadových toků

Pomocí cirkulárních odpadových skenů pomáhají experti z Cyrkl velkým společnostem s implementací principů cirkulární ekonomiky do výrobních procesů. V rámci skenů jsou analyzovány veškeré odpadové toky společnosti a následně jsou managementu představena doporučení na nakládání s veškerými materiály včetně vyčíslení dosažitelných finančních úspor i potenciálu pro redukci emisí vyjádřenou v tunách CO₂eq.

Ušetříte:

15 - 45 %

ročních nákladů na odpady

200 - 700 tun

CO₂eq ročně

Co je cirkulární odpadový sken
Analýza odpadových toků
ikeasiemensskodasaint-gobainskanskabasf

Jak to funguje v praxi?

Malý podnik

Rodinný autoservis přidal na tržiště přes 1 000 litrů použitých olejů (které nashromáždí vždy jednou za dva měsíce), za jejichž bezpečnou likvidaci doteď musel platit 1 500 Kč a k tomu 2 000 Kč za jejich svoz.

Díky Cyrkl tržišti byl propojen s recyklátorem olejů, který mu nabídl pravidelný svoz a recyklaci zcela bez poplatků. Autoservis tak objevil způsob, jak dosáhnout úspor.

Roční úspora pro tuto malou firmu:

Roční úspora pro tuto malou firmu: icon

21 000 Kč

Roční úspora pro tuto malou firmu: icon

3 tuny CO₂eq

Velká firma

Díky dlouhodobé spolupráci a aplikaci našich doporučení v celém odpadovém hospodářstvím dané velké společnosti se podařilo najít významné úspory.

Firma dosáhla finančních úspor díky aplikaci cirkulárního odpadového skenu a následnému prodeji široké škály jejich odpadových materiálů na tržišti Cyrkl.

Roční úspora pro tuto velkou firmu:

Roční úspora pro tuto velkou firmu: icon

33 mil. Kč

Roční úspora pro tuto velkou firmu: icon

121 tun CO₂eq

Vložit nabídku