Přeshraniční přeprava odpadu. Jaké jsou povinnosti a pravidla?

22. 6 .2022, Mgr. Denis Bede, PhD.

Přeprava odpadu mezi členskými státy EU, vývoz a dovoz odpadu do( resp. z) třetích krajin i tranzit odpadu přes území členského státu EU podléhá pravidlům, která stanovuje nařízení EU č. 1013/2006 o přepravě odpadu. Na našem posledním česko-slovenském webináři jsme se spolu s hostem z Ministerstva životního prostředí ČR podívali na to, jaké jsou povinnosti a pravidla při takovéto přepravě.

Všechna pravidla závisí na tom, o jaký odpad se jedná a či je důvodem přepravy záměr odpad v jiném státu zhodnotit, nebo skládkovat.

Aby bylo možné odpad na Slovensko ale i do České republiky přepravovat či dovážet z jiného členského státu EU, nesmí být účelem této přepravy zneškodnění. 

 

Jaké podmínky musí odpad splnit?

Jednotlivé druhy odpadu jsou rozdělené do různých kategorií. Odpady na Zeleném seznamu musí být při přepravě doprovázeny tiskopisem uvedeném v příloze VII nařízení. Odpady na Žlutém seznamu musí před přepravou splnit požadavek předcházejícího písemného oznámení a souhlasu.

 

Jaké dokumenty musí přepravovaný odpad doprovázet?

Odpad ze Zeleného seznamu musí být doprovázen vyplněným tiskopisem dle přílohy VII nařízení EU č. 1031/2006.

 

Komu se přeprava oznamuje a kdo vydává souhlas?

Přeprava odpadu ze Žlutého seznamu musí být předem oznámena.

Oznámení se na Slovensku i v České republice předkládá ministerstvu životního prostředí, které je v obou zemích taktéž korespondentem zodpovědným za poskytování informací a za pomoc přepravcům odpadu.

 

Pokud Vás téma přeshraniční přepravy odpadu zajímá a potřebujete se v něm lépe zorientovat, vyplatí se obrátit na specialisty v oboru.

Podívejte se na video záznam z česko-slovenského CYRKL webináře na téma “Přeshraniční přeprava odpadu”. Stejně jako i další naše webináře ho naleznete na našem YouTube kanále

Detailně jsme se spolu s naším hostem pani Janou Samkovou z Ministerstva životního prostředí ČR podívali na kategorizaci odpadu do jednotlivých seznamů, na proces oznámení a získání souhlasu s přepravou i na dokumenty, které musí  přepravovaný odpad doprovázet, pokud se na jeho přepravu nevyžaduje souhlas. Zároveň paní Samková a náš specialista na legislativu Denis Bede zodpověděli mnoho doplňujících otázek ze strany účastníků webináře.

 

Přejeme vám příjemný a informativní zážitek.

‐ Mgr. Denis Bede, PhD.

Cyrkl v médiích