Earth Overshoot Day – Jak jsme na tom v Česku v porovnání se světovým průměrem?

25. 4 .2022, Denis Bede

Earth Overshoot Day anebo Den ekologického dluhu označuje datum, kdy míra využití přírodních zdrojů Země v daném roce převýší to, co dokáže Země v průběhu toho roku zregenerovat. Na který den v roce tento okamžik padne? To se snaží každoročně vypočítat mezinárodní výzkumná organizace Global Footprint Network. Na který den připadá v Česku?

Earth Overshoot Day se počítá vydělením biokapacity naší planety (množství přírodních zdrojů, které je Zem schopná vyprodukovat v daném roce) ekologickou stopou lidstva (poptávka lidstva po přírodních zdrojích za daný rok) a vynásobením 365 (počet dní v roce).

(biokapacita Země / ekologická stopa lidstva) x 365 = Den ekologického dluhu

Bohužel, tento okamžik se v průběhu uplynulých let z důvodu neudržitelného ekonomického růstu neustále posouvá na dřívější a dřívější datum.

zdroj: https://www.overshootday.org/

 

V roce 2021 byl globální Den ekologického dluhu 29. července, teda ve stejný den jako v roce 2019. V roce 2020 to bylo o víc jak tři týdny později, 22. srpna. Tento výkyv byl však způsobení drastickými opatřeními a zpomalením lidských aktivit v důsledku nepříznivých dopadů globální pandemie nemoci covid-19, ne systematickým zlepšováním v přístupu k nakládání s přírodními zdroji. Od té doby se svět vrátil do původně zaběhnutých kolejí.

zdroj: https://www.overshootday.org/

 

Organizace Global Footprint Network vypočítává i to, na které datum padne Den ekologického dluhu v jednotlivých státech světa, pokud by celé lidstvo žilo podle životních standardů a ekologické stopy daného státu. Pro Česko to byl v tomto roce 12. duben.

„V případě, že by lidstvo využívalo zdroje stejně jako např. na Slovensku, tak bychom potřebovali dokonce ještě o jednu planetu víc, než je celosvětový průměr,“ uvedli v této souvislosti analytici z Institutu environmentální politiky při Ministerstvu životního prostředí Slovenské republiky při příležitosti Dne ekologického dluhu, který na Slovensku připadl na 13. května.

zdroj: Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR

 

Ve světě existuje množství iniciativ a výzev na boj za posunutí tohoto data. Jelikož polovina biokapacity Země se vyčerpá na nakrmení světové populace, mezi přední řešení patří ty orientovaná na udržitelné stravování. Například:

  • prevence tzv. food waste, tedy plýtvání jídlem,
  • preferováním rostlinné stravy,
  • anebo podporou regenerativního zemědělství. 

V oblasti nakládání s odpady je vhodným řešením například důkladné recyklování stavebního odpadu. “Pokud bychom beton vyráběli výhradně z recyklovaného kameniva, dokázali bychom globálně posunout Den ekologického dluhu o 2,4 dne,” vypočítali na základě dostupných dat experti z organizace Global Footprint Network.

V CYRKL jsme přesvědčeni, že jeden ze způsobů, jak pomoci k šetrného nakládání s přírodními zdroji Země, je prosazovat nástroje cirkulární ekonomiky – mezi které patří i cirkulární nakládání s materiály a předcházení vzniku odpadů.

Naše jedinečné Digitální odpadové tržiště pomáhá firmám najít lepší využití odpadových materiálů, které firmy neumí dále využít v rámci svého výrobního procesu, nebo naopak najít levnější druhotné suroviny na zlepšení environmentálních dopadů svých výrobků, anebo finanční úspory a tedy i možnou konkurenční výhodu oproti jiným firmám v daném odvětví. Tím zároveň dochází k šetření primárních zdrojů a ke snižování ekologické stopy. Jako příklad můžeme uvést cirkulární sken pro společnost SumiRiko, o které jsme sepsali i případovou studii, nebo začínající sérii článků Odpad jako zdroj, ve které jsme se věnovali odpadu ve slévárnách či plastu z nadnárodní výrobní společnosti.

Pokud se chcete vy anebo Vaše firma také podílet na snižování ekologické stopy, využijte Cyrkl Digitální odpadové tržiště a přispějte k přechodu na cirkulární ekonomiku. Pokud byste se chtěli poradit o tom, jak začít, neváhejte nás kontaktovat na adrese viktorie.vitkova@cyrkl.com nebo monika.gubricka@cyrkl.com.a

 

 

Denis Bede

Odpadový expert Junior pro Slovensko

Denis Bede se v rámci studia práva rozhodl zaměřit na environmentální právo. Během doktorandského studia se věnoval právům veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a má zkušenosti z oblasti ochrany přírody a biodiverzity a posuzování vlivů na životní prostředí. Svoji expertízu nyní rozširuje o oblast odpadového práva a v Cyrkl kromě dohledu nad dodržováním odpadové legislativy pomáhá týmu s cirkulárními odpadovými skeny.

‐ Denis Bede

Cyrkl v médiích