Úspory skryté v odpadu. Jak ušetřit a vydělat během krize?

21. 10 .2020, Cyrkl

První vlna pandemické krize ještě neodezněla a už se potýkáme s druhou. Ekonomika meziročně klesla o 11 % a spousta podniků zaniká. Nejedna společnost, ale i města a obce se proto teď více než kdy jindy musí poohlížet po další oblasti, ve které ušetří. Kdo si nedostatkem kapitálu neprošel na jaře, teď se tomu pravděpodobně nevyhne. Jednou z možností úspor je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce i miliony korun. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní?

Podle dat z celé řady odpadových skenů, které jsme provedli v nadnárodních firmách, vynaložily společnosti například na recyklaci a skládkování krabic průměrně 1 000 korun za tunu, při prodeji na opětovné použití vydělaly asi 15 tisíc korun. Jakmile začaly správně třídit šrot, ověřovat ceny s dalšími odběrateli a navazovat spolupráce s přímými zpracovateli, zvýšily si zisk až o 50 %.  

U směsného a komunálního odpadu se vyplácí hlavně prevence jeho vzniku, optimalizace cen a sběru a lepší třídění, například oddělení stretch fólií od ostatní směsi. Znamená to pak 10 až 50% úsporu. Když firmy začaly nakupovat recyklovaná ředidla, uspořily až 65 % nákladů na nákup a až 100 % nákladů na odpady. Ušetřit se dá ale na celé řadě dalších komodit. Na kterých ukazuje firmám právě odpadový sken. 

Stačí nastavit odpadové hospodářství v souladu s principy cirkulární ekonomiky, nechat ho vydělávat a neplatit nemalé částky například skládkařským společnostem. 

Jak na implementaci cirkulárního odpadového hospodářství?

 

Předcházejte vzniku odpadu a minimalizujte jeho vznik

Zaměřte se na váš produkt, konkrétně na jeho design, a zkonzultujte ho s odborníky na ekodesign. Je výrobek opravitelný, recyklovatelný, rozebíratelný nebo biologicky odbouratelný? Toto jsou základní otázky, na které si musíte odpovědět. Pak stačí nastavit logistické procesy, třeba přejít na ekonomičtější balení a opakovaně využitelné obaly. Zaměřte se na zpětný odběr produktů, a to ve formě oprav a opakovaného prodeje. 

Třiďte odpad na jeho recyklovatelné složky

Vytřídění odpadu se může zdát jako ztráta času, opak je ale pravdou. Řádné třídění v konečném důsledku ušetří hlavně peníze. Po čistém odpadu je velká poptávka, znamená totiž materiál k dalšímu využití. Takže kromě oddělování špinavého od čistého také uvádějte přesné složení materiálů. 

Zajistěte uzavřené cykly recyklace

Co to přesně znamená? Váš odpad si převezme zpracovatel a ve formě druhotné suroviny ho do vašeho podniku vrátí. Materiály, i ty odpadní, nemusí vůbec opustit provoz výroby. Pokud je máte vhodně roztříděné, můžete je znovu využít ať už do výroby, nebo logistiky, ušetříte tak další peníze za případný odvoz. Přesně víte, z čeho se materiál skládá a na co ho ještě můžete použít. Vyhnete se nutnosti získávat materiálové listy pro odpady nebo si platit laboratorní testy. 

Odpad prodávejte

Pokud za odpady teď platíte, může se to jednoduše změnit, na trhu má totiž často pozitivní cenu. Každé zboží má svého kupce, a to platí i pro odpady. Například nábytkářská nadnárodní firma udělala během jednoho týdne z nákladu 500 tisíc korun zisk 100 tisíc korun. Jak? Prodala odpad recyklátorovi. 

Používejte ve výrobě druhotné suroviny

Recykláty mnohdy dosahují stejné kvality, jako suroviny primární, a nakoupíte je levněji, i s certifikáty. Spousta firem se dnes už obrací k balení svých produktů do krabic nebo fólií z druhé ruky, nejen, že opět ušetří, ale jedná se o přidanou hodnotu v oblasti marketingu společnosti. O ušetření CO2, vody a elektřiny ani nemluvě. 

Poznejte přesné složení produktů a ujistěte se, že jsou recyklovatelné

Ano, opsali jsme kruh a jsme opět na začátku. Stejný princip jako u cirkulárního hospodářství. Čím složitější, tím hůře rozložitelný, zrecyklovatelný i rozebíratelný výrobek je. U zákazníků ,,zelenou nálepkou” zabodujete, stejně tak u zákonodárců, přísnější ekologická legislativa je totiž na cestě. 

Podniková ekologie se potýká se spoustou předsudků, ovšem co je ekologické nemusí být nutně drahé. Naopak. Promyšlené a správně nastavené odpadové hospodářství firem nebo státní správy dokáže ušetřit. A nejen to, dokáže i vydělat. 

‐ Cyrkl

Cyrkl v médiích