Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky, Cyrkl vám poradí, jak ji využít

22. 7 .2022, Eva Pelikanova

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 20. 7. 2022 výzvu na podporu cirkulární ekonomiky v rámci komponenty Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda z Národního plánu obnovy. Z evropského Nástroje pro oživení a odolnost bude možné čerpat 1 miliardu korun. Cyrkl consultingový tým s bohatými zkušenostmi na poli cirkulární ekonomiky může vaší firmě poradit, jakým způsobem dotace využít, pomůže vám najít technologie pro prevenci vzniku a úpravu odpadů či možnosti a partnery pro výzkum.

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou k urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšení surovinové bezpečnosti České republiky. 

Cyrkl má zkušenosti z desítek úspěšně realizovaných českých i zahraničních projektů, při nichž jeho odpadoví specialisté hledali ve firmách cesty k přechodu k cirkulární ekonomice. V rámci projektů se běžně daří ve firmách nalézat úspory v řádech milionů korun a stovek až tisíců tun emisí CO2

 

S čím konkrétně vám může Cyrkl pomoci? 

  • Analyzovat současný stav vašeho odpadového hospodářství a navrhnout konkrétní kroky ke zvýšení jeho cirkularity dle hierarchie nakládání s odpady. Snížit podíl skládkovaného odpadu a tím snížit uhlíkovou stopu vaší společnosti.
  • Vytvořit strategickou koncepci cirkulárního odpadového hospodářství s jasnými krátkodobými i dlouhodobými cíli pro  způsoby nakládání s materiály ve vašem podniku. 
  • Najít pro váš odpadní materiál odběratele, kteří ho umí dále zpracovat a prodloužit tak jeho životní cyklus, či poradit, jak mohou být materiály dále využívány přímo ve vaší firmě. 
  • Poskytnout legislativní poradenství v oblasti odpadů. 
  • Analyzovat a doporučit dostupné technologie pro zpracovávání odpadních materiálů nebo najít partnery pro společný výzkum technologií nových. 

Dokument s podrobnostmi Výzvy naleznete na webových stránkách ministerstva. 

Rádi byste finance z výzvy využili pro přechod na cirkulární hospodářství ve vaší firmě? Neváhejte se obrátit na vedoucího našeho consultingového týmu Vojtěcha Pilnáčka na adrese vojtech.pilnacek@cyrkl.com 

Vojtěch Pilnáček je v Cyrkl zodpovědný za oblast konzultací a zastává pozici vedoucího consultingových služeb. Jeho hlavním cílem je pomáhat velkým firmám s optimalizací odpadového hospodářství a nacházení nových, efektivnějších cest k využívání jejich odpadů tak, aby šetřily peníze i přírodu. Dříve působil na Ministerstvu Životního prostředí, kde zastával roli vrchního ministerského rady na odboru odpadů. Své dlouholeté znalosti z oblasti legislativy i akademické půdy, kde působí jako doktorand na Univerzitě Karlově, nyní využívá se svým týmem při realizaci Cirkulárních odpadových skenů, při nichž nachází přímo v provozech firem úspory v řádech milionů korun a stovek až tisíců tun CO2.

‐ Eva Pelikanova

Cyrkl v médiích