Main image of the offer Archive shelves - mobile
Sale

Archive shelves - mobile

We offer archival mobile racks for collection, which are from the Merkuria building (Prague, Holešovice). The shelves are fully FUNCTIONAL. The building is currently owned by Skanska and is being prepared for demolition. Dimensions: Height: 231 cm Width: 400 cm Depth: 63 cm As for personal inspection, it is possible by agreement.

Translated Show original
Archivační regály - pojízdné
K odběru nabízíme archivační pojízdné regály, které jsou z budovy Merkuria (Praha, Holešovice). Regály jsou plně FUNKČNÍ. Budovu v současné době vlastní Skanska a připravuje ji k demolici. Rozměry: Výška: 231 cm Šířka: 400 cm Hloubka: 63 cm Co se týče osobní prohlídky, je možná po dohodě.
Amount 12,00 pcs
Price By agreement
Published on 31.05.2022
Views 878
Share
To view your contacts you need to log in