Használati feltételek

A cyrkl.cz oldalon való hirdetés általános szerződési feltételei

1. Bevezetés

 • 1.1. A CYRKL Source platform, s.r.o. társaság székhelye: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, iktatószáma: 07565305. No .: C 303212 az üzemeltetője az internetes szerver cyrkl.cz (a továbbiakban: 'Üzemeltető'), elérhető az internetes címen (URL): http://www.cyrkl.cz (a továbbiakban: 'Server cyrkl.cz' vagy 'Server'), amelyen keresztül ajánlatok az áruk és / vagy szolgáltatások (a továbbiakban: 'Hirdetések' vagy önállóan 'Hirdetések') jelennek meg, hirdet a felhasználók a szerver (a továbbiakban is a továbbiakban: 'Hirdetők' vagy önállóan 'Hirdető'), a továbbiakban: 'Feltételek').
 • 1.2. Abban az esetben, ha a felhasználó kapcsolatban áll a CYRKL Source Platform, s.r.o. székhelye: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: ..: C 303212, és olyan fogyasztói jogvita merül fel, amelyet nem lehet közös megegyezéssel rendezni, a fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére irányuló javaslatot nyújthat be a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez (Központi Felügyelet - ADR osztály, -mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Ezekben az esetekben a fogyasztó felhasználó igénybe veheti az Európai Bizottság által létrehozott online fogyasztói vitarendezési platformot is, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. A cyrkl.cz szolgáltatás leírása

A Szerver a Hirdetők egyéni Hirdetései megjelenítésére összpontosít, amelyek célja másodlagos nyersanyagok felajánlása és értékesítése az ilyen áruk és/vagy másodlagos nyersanyag szolgáltatásra jelentkezők (a továbbiakban: 'Jelentkező' vagy 'Jelentkezők') számára.

3. Hirdetői regisztráció

 • 3.1. Csak a Szerver regisztrált felhasználói adhatnak fel hirdetéseket a Szerverre.
 • 3.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdető felhasználói fiókjával vagy a Hirdető személyes adataival való visszaélésért, ha a Hirdető felhasználói fiókját és jelszavát harmadik féllel közölte, vagy ilyen harmadik fél számára lehetővé tette az ilyen adatokhoz való hozzáférést.

4. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 • 4.1. A Hirdető csak olyan Hirdetéseket köteles a Szerverre feltenni, amelyek megfelelnek a cyrkl.cz szerver alapelveinek, és amelyek a vonatkozó (a továbbiakban: 'Hogyan működik'). Az Üzemeltető jogosult a másodlagos nyersanyag alapelvének nem megfelelő Hirdetéseket a Szerverről eltávolítani, akár előzetes jogorvoslati kérelem és kártérítés nélkül is.
 • 4.2. A Hirdető felelős a Hirdetés tartalmáért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdetés tartalmáért. A Hirdető köteles a Hirdetés elhelyezésekor a jelen Feltételeket és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani.
 • 4.3. A Hirdető felelős azért, hogy a Hirdetés tartalma és/vagy a Hirdetéshez csatolt fényképek vagy egyéb fájlok ne sértsék harmadik személyek jogait. Az Üzemeltető nem felelős azért, ha a Hirdető harmadik fél jogaiba beavatkozik.
 • 4.4. Abban az esetben, ha a Hirdető a Hirdetéshez olyan fényképeket csatol, amelyeknek ő a szerzője, a Hirdetésnek a Szerverre történő felhelyezésének pillanatában az Üzemeltetőnek ingyenes, nem kizárólagos engedélyt ad a fényképek használatára a Hirdetésnek a Szerverre történő közzétételének időtartamára és a feltételeknek megfelelő felhasználásra.
 • 4.5. A Hirdető nem csatolhat a Hirdetéshez más eladók Hirdetéseiből származó, eredetileg az eladásra kerülő árukról vásárolt fotókat.
 • 4.6. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a Szerverről azokat a fotókat, amelyek nem felelnek meg a jelen Feltételekben meghatározott szabályoknak.
 • 4.7. A Hirdető köteles a Hirdetésben teljes körű és valós információt nyújtani a kínált másodlagos nyersanyagról, beleértve a másodlagos nyersanyag leírását és az áru értékesítésének/szolgáltatás nyújtásának feltételeit.
 • 4.8. Egy Hirdetésben csak egyfajta áru vagy szolgáltatás hirdethető. A Hirdető jogosult ugyanazt az árutípust vagy szolgáltatást több példányban is hirdetni.
 • 4.9. A Hirdető nem jogosult kétszeres Hirdetéseket elhelyezni a Szerverre. A duplikált Hirdetés olyan Hirdetést jelent, amely azonos egy másik Hirdetéssel, vagy amelyen keresztül azonos árukat/szolgáltatásokat kínálnak hasonló feltételekkel.
 • 4.10. A Hirdető köteles a Hirdetés feladásakor a felületen kötelezőnek megjelölt valamennyi elemet kitölteni, így különösen köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni magáról, aktív e-mail címet és telefonszámot. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Hirdető elérhetőségét nem tartalmazó, vagy a Hirdető elérhetőségét hamisan vagy elavultan tartalmazó Hirdetéseket a Szerver kártérítés nélkül eltávolítsa. A Hirdetés terjedelme nem haladhatja meg a Szerver által a Hirdetés beküldésekor meghatározott kereteket.
 • 4.11. A Szolgálón a Hirdetések alapváltozatban térítésmentesek. A Hirdetőnek lehetősége van fizetni a Hirdetésért a Szolgálón. A Hirdetés a jelen Feltételekben alább meghatározott módon és feltételekkel kerül előnyben részesítésre.
 • 4.12. A Hirdető által beillesztett Hirdetés a Szolgálón 30 napra korlátozott időtartamra jelenik meg. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetés beillesztésétől számított 30 napos időszak lejártával a Hirdetés nem jelenik meg a Szerver vagy a Mobilalkalmazás nyilvános részén, hanem csak a Hirdető adminisztrációs felületén további 30 napig. teljesen eltávolításra kerül a Szerverről.
 • 4.13. A Hirdető által törölt Hirdetés a továbbiakban nem jelenik meg a Szerver nyilvános részén és ezzel egyidejűleg a Hirdető adminisztrációs felületén sem.
 • 4.14. Az adott Hirdető hirdetési listája az internetes címen jelenik meg, amelyet a Hirdető a Szerver rendszerébe való bejelentkezést követően jogosult saját igényei szerint módosítani. A Hirdető 24 órán belül 3 alkalommal jogosult a Hirdetői Hirdetések jelentés megjelenítésére szolgáló internetcímet módosítani. Amennyiben a Hirdető Hirdetési listáját tartalmazó Internet cím maximálisan lehetséges módosítási száma túllépésre kerül, az Üzemeltető fenntartja a jogot a Hirdető Hirdetési listáját tartalmazó Internet cím megtagadására vagy megváltoztatására. a Szolgáltató jogosult a Hirdetőnek a Szerverhez való hozzáférését megakadályozni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Hirdetések áttekintésével történő címmódosításokat, amelyek a Szerver védjegyeivel vagy rendszereinek nevével ütköznek.
 • 4.15. A Hirdetővel a Pályázó a Hirdetés részleteiben megjelenített kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételi űrlap tartalmát az Üzemeltető a Hirdető által a Hirdetés feladásakor megadott e-mail címre küldi el. A Pályázó kapcsolatfelvételi űrlapjának a Hirdető részére történő elküldését követően minden további kommunikáció kizárólag a Hirdető és a Pályázó között zajlik. A Pályázó közvetlenül is felveheti a kapcsolatot a Hirdetővel a Hirdető által megadott telefonszámon, amennyiben a Hirdető a Hirdetés feladásakor engedélyezte telefonszámának megjelenítését.
 • 4.16. A Hirdető jogosult az általa elhelyezett Hirdetést bármikor eltávolítani.
 • 4.17. A Szolgáltató közvetíti a kapcsolatot a Hirdető és a Pályázó között. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget a felkínált áruk és/vagy szolgáltatások minőségéért, eredetéért, valamint a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért. A Hirdető és a Pályázó közötti kapcsolatra a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény rendelkezései az irányadóak. A felelősség az áruk és / vagy szolgáltatások leszállításáért, átvételéért vagy nyújtásáért és az áruk és / vagy szolgáltatások kifizetéséért teljes mértékben a Hirdető és a Pályázó felelőssége.
 • 4.18. Az Üzemeltető jogosult megszakítani vagy eltávolítani azokat a Hirdetéseket, amelyek saját belátása szerint nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, akár előzetes helyreigazítási kérelem nélkül és kártérítés nélkül. Az Üzemeltető továbbá bármikor jogosult a Hirdetőt kizárni a rendszerből és/vagy megtagadni tőle a Szerverhez való hozzáférést, különösen a jelen feltételek bármely rendelkezésének megsértése miatt.
 • 4.19. Az Üzemeltető jogosult a Hirdetéseket bármikor eltávolítani, ha a Szerverben bekövetkezett változások vagy az Üzemeltető jogos érdekei, illetve harmadik személyek jogainak védelme azt megköveteli; az eltávolításra az Üzemeltető indoklás nélkül is jogosult.
 • 4.20. A Szerverben való megjelenítés céljából az egyes Hirdetések a Szolgáltató megjelölése szerint különböző csoportokba vagy kategóriákba sorolhatók. Ezzel összefüggésben az Üzemeltető jogosult továbbá a megjelenített adatokat saját belátása szerint módosítani. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetéseknek a Szolgálón történő megjelenítésének módját, beleértve a Hirdetések rendezésének módját is, meghatározza, és ezt a módot bármikor megváltoztassa.
 • 4.21. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Hirdető által a Hirdetéshez csatolt és a Szerverben megjelenített fotókhoz a Szerver logóját hozzáadja.
 • 4.22. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetés tartalmát a Hirdetésnek a Szolgálón való megjelenése előtt ellenőrizze helyesírási hibák és/vagy elírások tekintetében. A Hirdetés nyelvtani módosításával az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdetésben szereplő adatok valóságtartalmáért, valamint azért, hogy a Hirdető jogosult az áru értékesítésére és/vagy a szolgáltatás nyújtására, illetve a Pályázó jogosult az áru megvásárlására vagy átvételére. A Szolgáltató jogosult továbbá a Hirdető által elhelyezett betétek méretének megváltoztatására.
 • 4.23. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, hogy a Szolgálón közzétett Hirdetések nem duplikáltak-e. Az Üzemeltető jogosult a duplikált Hirdetéseket a Szerverről eltávolítani, akár előzetes jogorvoslat és kártérítés nélkül is.
 • 4.24. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az újonnan regisztrált Hirdetőkkel a megadott telefonszám és e-mail cím érvényességét ellenőrző sms és/vagy ellenőrző e-mail útján ellenőrizze. Abban az esetben, ha a Hirdető olyan telefonszámot vagy e-mail címet ad meg, amelyet az Üzemeltető nem ellenőrzött, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ne tegye közzé a Hirdetést, amíg az Üzemeltető nem ellenőrzi a telefonszámot vagy az e-mail címet.
 • 4.25. Bár az Üzemeltető korszerű technológiákat alkalmaz, nem garantálja a Szerver rendszer folyamatos működőképességét, hibamentes működését és biztonságát. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltatások technikai problémák miatti szüneteltetéséért, különösen a Szerver rendszer teljes vagy részleges meghibásodásából, illetve a Szerver rendszerben elhelyezett adatok elvesztéséből eredő, a Hirdetőt vagy az Ajánlattevőt ért károkért.

5. Záró rendelkezések

 • 5.1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Hirdetőtől a Szerverhez való hozzáférést, és egyúttal törli a Szerverre két éve be nem jelentkezett Hirdetők teljes Hirdetési előzményeit.
 • 5.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket ésszerű mértékben egyoldalúan módosítsa, különösen jogszabályi változás, a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások technikai változása, illetve az Üzemeltető működési, szervezeti vagy üzleti folyamataiban bekövetkező változás esetén. A Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt legalább 7 nappal a Szolgáltatási felületen keresztül értesíti a Hirdetőt. A Hirdető jogosult a Feltételek módosítását visszautasítani és a regisztrációt megszüntetni. Amennyiben a Felhasználó a Feltételek módosításának hatálybalépését követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait, úgy tekintendő, hogy elfogadja a Feltételek módosítását.

A jelen Feltételek 2019. február 17-én válnak érvényessé és hatályossá.