Główne zdjęcie Bele tkanin
Sprzedaż

Bele tkanin

Do odzyskania potrzeba około 5000 bel różnych rodzajów tkanin. Materiał jest obecnie konfiskowany. Zainteresowana strona jest poszukiwana iw dobrej kondycji, aby wystąpić do sędziego o rozstrzygnięcie. W takim przypadku materiał może zostać odzyskany przez zainteresowane przedsiębiorstwo. Dostępne na wizyty zorganizowane wcześniej, po wcześniejszym umówieniu się.

Przetłumaczone Pokaż oryginał
Balle di tessuti
Si richiede recupero di circa 5000 balle di tessuti di diverso tipo. Il materiale è attualmente sotto sequestro. Si ricerca una controparte interessata e in regola in modo da poter fare domanda al giudice per la delibera. In tal caso, il materiale potrebbe essere recuperato dalla ditta interessata. Disponibili per visite organizzate preventivamente, fissando appuntamento.
Ilość 5 000,00 szt
Cena W drodze porozumienia
Opublikowano dnia 27.07.2022
Liczba wyświetleń 439
Udostępnij ofertę