Kompost

6 ofert
Odpady organiczne
Kompost

OLE!KOMP polepszacz glebowy - szerokie zastosowanie

Oleśnica Postaw na lepszy wzrost! Rowaj Sp. z o. o. Z siedzibą w Powodowie Oferuje Pańśtwu polepszacz glebowy OLE!KOMP. Produkt polski, wyprodukowany z odpadów biodegradowalnych. Opis produktu: OLE!KOMP jest środkiem przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach, szczególnie lekkich i zdegradowanych, o małej zawartości substancji organicznej. Może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, użytkach zielonych, roślin sadowniczych, roślin warzywnych, a także pod rośliny ozdobne uprawiane na rabatach oraz do zakładania trawników i w leśnictwie. W 1 tonie polepszacza OLE!KOMP znajduje się: potas jako K₂O --- 6,5 kg fosfor jako P₂O₅ --- 12,1 kg azot ogółem --- 12 kg Zawartość substancji organicznej 55,8 % s.m. Dane na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 09.05.2022r. Środki ostrożności: Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby OLE!KOMP stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem. W przypadku pylenia stosować maski ochronne. W przypadku dostania się środka do oczu należy przemyć je czystą wodą. W przypadku kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała należy przemyć obficie wodą i zastosować dostępne materiały opatrunkowe. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. UWAGA! Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia; nie stosować w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi; nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu; nie stosować w szkółkach leśnych; nie stosować na pastwiskach; nie przewiduje się stosowania środka razem ze środkami ochrony roślin.

231,30 CZK/t 500 t

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Wygląda na to, że na tą chwilę szukasz czegoś innego albo bardzo mało dostępnego. Wypełnij nasz formularz zapytania ofertowego, a otrzymasz odpowiedniego partnera handlowego.

Złóż zapytanie