Основное изображение предложения Одношнековый экструдер для переработки ПЭТ
Распродажа

Одношнековый экструдер для переработки ПЭТ

Повторное гранулирование промытых хлопьев ПЭТ требует использования точно определенных процессов и решений, предназначенных для этого материала. Из-за высокой гигроскопичности материала перед повторным гранулированием требуется сушка хлопьев. В наших линиях серии CT мы устанавливаем пластинчатую сушилку, которая предназначена для сушки хлопьев ПЭТ непосредственно перед подачей их в систему пластификации. Чтобы обеспечить максимально возможную прозрачность материала после процесса гранулирования, необходимо предусмотреть очень эффективную систему вакуумной дегазации. Система вакуумной дегазации, соответствующая характеристикам машины, гарантирует, что процесс кристаллизации протекает полностью, что в конечном итоге приводит к очень качественному конечному материалу. Имея многолетний опыт проектирования грануляторов ПЭТ, мы каждый раз предоставляем нашим клиентам тщательно подобранную систему вакуумной дегазации. Решение, на которое мы хотели бы обратить ваше внимание, - это необслуживаемая система подачи нити в гранулятор. В тех строках, где обрезка происходит «по нитке», обрыв ниток является наиболее неприятным. При традиционной подаче ниток в охлаждающие ванны необходимо постоянное присутствие и внимание хотя бы одного оператора. Благодаря используемой нами системе подачи нити через поток воды и специально разработанному гранулятору внимание оператора сводится к контролю параметров машины и процесса. За машиной можно наблюдать даже из другого помещения, если есть система отображения параметров через модуль WLAN или GSM. Такое решение значительно снижает расходы, связанные с сотрудниками, потому что даже при одновременной работе нескольких машин одного сотрудника достаточно для их работы. Наши машины оснащены электрическими компонентами, которые соответствуют самым высоким европейским стандартам таких компаний, как Siemens, ABB, Delata и Omron. Это означает, что по истечении гарантийного срока у наших клиентов нет проблем с приобретением запасных частей, если они необходимы. Мы также оснащаем наши машины модулями GSM, которые часто позволяют удаленно анализировать и решать проблемы без необходимости создания затрат, связанных с посещением сервисного центра. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Мы можем доставить машины в любую точку мира. Посетите наш веб-сайт: http://argusmaszyny.pl Мы приглашаем вас увидеть машину в действии: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Посетите наш канал YOUTUBE: https://www.youtube. com / channel / UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ / videos Посетите нашу страницу в Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Посетите Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o. o. ul. Солдаты 1-й дивизии Войска Польского 98, 84-230 Румя, Польша

Переведено Показать оригинал
Wytłaczarka jednoślimakowa do recyklingu PET
Regranulacja umytego płatka PET wymaga zastosowania ściśle sprecyzowanych procesów i rozwiązań dedykowanych dla tego materiału. Ze względu na wysoką higroskopijność materiału przed regranulacją wymagane jest suszenie płatka. W naszych liniach z serii CT instalujemy suszarkę talerzową, która ma za zadanie dosuszyć płatek PET bezpośrednio przed podaniem go do układu uplastyczniającego. Aby zapewnić jak największą transparentność materiału po procesie granulacji niezbędne jest zapewnienie bardzo wydajnego układu odgazowania próżniowego. Odpowiednio dobrany do wydajności maszyny układ odgazowania próżniowego sprawia, iż proces krystalizacji zachodzi w pełni co skutkuje finalnie bardzo wysokojakościowym materiałem końcowym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn do regranulacji PET każdorazowo zapewniamy Klientom starannie dobrany system odgazowania próżniowego. Rozwiązaniem, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę w sposób szczególny jest bezobsługowy system podawania nitki do granulatora. W liniach, w których cięcie odbywa się „na nitce” najbardziej dokuczliwe jest zrywanie się nitek. Przy tradycyjnym podawaniu nitek do wanien chłodzących niezbędna jest stała obecność i uwaga przynajmniej jednego operatora. Dzięki zastosowanemu przez nas systemowi podawania nitki przez prąd wody oraz specjalnie zaprojektowanemu granulatorowi uwaga operatora sprowadza się do kontroli parametrów maszyny i procesu. Maszyna może być nadzorowana nawet z innego pomieszczenia jeżeli tylko zapewniony jest system wyświetlania parametrów poprzez sieć WLAN lub moduł GSM. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu obniża koszty związane z pracownikami, gdyż nawet przy kilku pracujących jednocześnie maszynach do ich obsługi wystarczy jeden pracownik. Nasze maszyny wyposażone są w elementy elektryczne odpowiadające najwyższym standardom europejskim takich firm jak Siemens, ABB, Delata czy Omron. Sprawia to, że po okresie gwarancyjnym nasi klienci nie mają żadnego problemu w zakupie części zamiennych, jeżeli takie są potrzebne. Wyposażamy również nasze maszyny w moduły GSM, które niejednokrotnie pozwalają na zdalną analizę i rozwiązanie problemu bez konieczności generowania kosztów związanych z wizytą serwisu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do każdej lokalizacji na świcie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://argusmaszyny.pl Zapraszamy do obejrzenia maszyny podczas pracy: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ/videos Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o.o. ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98, 84-230 Rumia, Polska
Место расположения Rumia, Poland На карте
Количество 1,00 шт.
Цена По соглашению

Транспортировка

Опубликовано 25.11.2021
Количество просмотров 2800
доля