Основное изображение предложения Одношнековый экструдер с агломератором
Распродажа

Одношнековый экструдер с агломератором

Одиночная линия грануляции пластмасс с одним агломератором (с одним экструдером) используется для обработки чистых материалов после производства. В стандартной конфигурации линии обрабатываемый материал транспортируется в агломератор ленточным конвейером, дополнительным методом подачи пленки является система разматывания пленки с рулона. Моторный привод ленточного питателя и устройство разматывания пленки синхронизируются и управляются инвертором. Скорость конвейерной ленты и извлечение пленки полностью автоматические, в зависимости от степени заполнения компактора. На конвейерной ленте мы можем установить металлоискатель, который автоматически остановит конвейерную ленту и сигнализирует об обнаружении металлических элементов. При необходимости доработки входящего материала мы оснащаем линию необходимыми дозаторами: гравиметрическими или объемными. Наш одношнековый экструдер обеспечивает надлежащую гомогенизацию материала и его дегазацию. В случае более влажного материала мы предлагаем нашим клиентам двойную вакуумную дегазацию, конечно, с очисткой. Мы придаем большое значение тому элементу машины, которым являются чистящие сетки. Важным вопросом на этапе технической подготовки является ознакомление наших специалистов с типом материала, степенью его загрязнения, влажностью и т. Д. В зависимости от оценки входящего материала мы можем предложить заказчику пластинчатые сита различного диаметра, поршневые. экраны и все более популярные самоочищающиеся экраны. Высокое качество материалов, используемых для винта и цилиндра, а также остальных компонентов, обеспечивает бесперебойную работу в течение очень длительного периода времени. Наши линии оснащены системами сушки материала и, в зависимости от типа материала, мы предлагаем центрифугу или вибросито. Дополнительным компонентом для сушки материала является система выдувания для транспортировки материала в буферный бункер. Тип головки и метод резки выбираются в зависимости от значения MFI материала, а при необходимости использования наполнителей - от их свойств. В наших машинах мы используем водяное кольцо, водяное кольцо и систему воздушной резки. В наших машинах мы используем сенсорные панели с программным обеспечением Siemens (серия SMART). Установленный модуль GSM WiFi позволяет нашей службе напрямую подключаться к машине и диагностировать проблему в режиме онлайн. Во многих случаях это позволяет устранить неисправность без затрат и в очень короткие сроки. Оснащение шкафа управления состоит из элементов известных производителей мировых брендов, таких как Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Это обеспечивает нашим клиентам легкий доступ к запасным частям по истечении гарантийного срока. Высококлассные электрические компоненты также обеспечивают эффективную работу систем защиты машин от электрической перегрузки, чрезмерного давления в системе пластификации или слишком больших перепадов температуры системы от заданного значения. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Мы доставляем машины в любую точку мира. Приглашаем вас посмотреть фильмы о работе машины: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https: // www .youtube .com / watch? v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Посетите наш канал YOUTUBE: https: / / www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Посетите нашу страницу в Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Посетите Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Посетите наш сайт: https : //argusmaszyny.pl/

Переведено Показать оригинал
Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Место расположения Rumia, Poland На карте
Количество 1,00 шт.
Цена По соглашению

Транспортировка

Опубликовано 25.11.2021
Количество просмотров 586
доля