Cirkulárny odpadový sken

Chcete zistiť hodnotu vašich odpadových materiálov a ako z nich získať nielen finančný príjem, ale aj úsporu CO2? Objavte hodnotu v cirkulárnom odpadovom skene.

Mám záujem
Ušetríte 15–45 % ročných nákladov na odpady
Ušetríte 200–700 ton CO2 ročne
Zabezpečíme súlad s legislatívou a prehľad cien na trhu

Naše služby

Info sken

Základný prehľad a inšpirácie pre cirkulárne odpadové hospodárstvo

Ako to prebieha
 • Vloženie odpadového hlásenia
 • Unikátny automatický algoritmus vygereneruje záverečnú správu

Cena Zdarma

Základný sken

Podrobný prehľad odpadových tokov, odporúčaných možných úspor a oblastí, na ktoré sa zamerať.

 • Grafické spracovanie odpadových tokov v detaile
 • Identifikovanie potenciálu finančných úspor
 • Odporúčania a telefonická konzultácia
Ako to prebieha
 • Vloženie odpadového hlásenia
 • Do automaticky vygenerovaného dotazníka vyplníte dodatočné informácie
 • Vyhotovenie a zaslanie záverečnej správy
 • Konferenčný hovor a diskusia o výsledkoch a odporúčaniach

Cena individuálna

Kompletný sken

Detailný výstup s podrobnou analýzou a konkrétnymi odporúčaniami. Návšteva a prezentácia u Vás vo firme.

 • Osobná návšteva vo vašej spoločnosti
 • Konkrétny výpočet finančných úspor a úspor CO2
 • Odporúčania ďalších krokov a technológií
Ako to prebieha
 • Vloženie odpadového hlásenia
 • Osobná návšteva projektového tímu Cyrkl v prevádzke, individuálna analýza na mieste
 • Trojtýždenná intenzívna analýza, návrhy konkrétnych opatrení, kalkulácie, verifikácia výsledkov na trhu aj so štátnou správou
 • Predstavenie výsledkov podnikovému ekológovi / CSR manažérovi a vedeniu spoločnosti
 • Pomoc s realizáciou opatrení

Cena individuálna

Skúsenosti našich klientov

Cirkulárny odpadový sken od Cyrkl nám vo veľmi profesionálnej podobe zistil skutočný stav nášho odpadového hospodárstva a hoci potvrdil správnosť našich rozhodnutí nakladania s odpadmi, ukázal nám ďalší potenciál pre významné úspory vo financiách a CO2. Odporúčam.

Martin Veselý Sustainability Manager v Mattoni 1873

Cirkulárny odpadový sken v našich 8 závodoch nám poskytol komplexný pohľad na naše odpady. Cyrkl nám ukázal, že sme na správnej ceste v oblasti cirkulárneho odpadového hospodárstva, ale tiež načrtol možnosti, o ktorých sme predtým neuvažovali. To nám pomohlo zmeniť pohľad na naše odpady a začať postupné prispôsobovanie nášho odpadového hospodárstva smerom k väčším úsporám a znižovaniu emisií CO2.

David Sommer Sustainability Specialist Kofola ČeskoSlovensko a.s.

S cirkulárnym odpadovým skenom sme spokojní. Sme veľmi radi, že sme vďaka skenu našli nové kontakty na možnú spoluprácu v budúcnosti, ale tiež sme si overili, ako sa pohybujú ceny za spracovanie nášho odpadu na trhu. Pomohlo nám to tiež zistiť, že niektoré spolupráce a nastavenia nie je potrebné meniť, pretože sú vyhovujúce. Výsledné úspory nebudú také veľké, ako sa prezentovalo na začiatku, ale to sme očakávali. V skutočnosti sme boli veľmi skeptickí, pretože s naším odpadom narábame dôsledne a jeho povaha je veľmi špecifická, väčšina z neho je nebezpečná. Je ťažké nájsť spôsob recyklácie alebo zhodnotenia takéhoto odpadu. V záverečnej správe je niekoľko sľubných nápadov, ktoré teraz budeme rozvíjať a skúmať. Je pre mňa ťažké to teraz posúdiť, pretože ešte nemáme žiadnu pevnú dohodu, ktorá by preukázala úspory.

Olga Pitrová Environmental specialist PRECIOSA

V GasNet sme riešili pálčivý problém týkajúcí se nakladania s jednorazovými kovovými sudmi od odorantu, ktorý sa pridáva do zemného plynu kvôli jeho typickému zápachu. Rozhodli sme sa kontaktovať spoločnosť Cyrkl a spoločne nájsť vhodné riešenie. Cyrkl zmapoval možnosti nakladania v režime odpadov na území ČR, preskúmal spôsoby nakladania s týmto odpadom v zahraničí a tiež možnosti predchádzania jeho vzniku. Z analýzy sme získali zaujímavé kontakty na kolegov v iných krajinách, ktorí sa stretávajú s podobnými problémami a jasné odporúčania ďalších krokov.

Aleš Mrkvica ESG Specialist, GasNet

Sken posunul naše odpadové hospodárstvo k väčšiemu využitiu vznikajúcich odpadov. Ukázal nám možnosti, ktoré sú v súčasnosti na trhu s odpadmi. Určite by som ho odporučila aj ďalším firmám, pretože ponúka konkrétne príklady ako zamedziť vzniku odpadov. Následne sme prostredníctvom trhoviska našli odberateľov pre niektoré materiály. Zaujímavá a dôležitá pre nás bola aj úspora CO2, sme japonská firma, ktorá na predný rebríček hodnôt stavia ochranu životného prostredia. A zníženie uhlíkovej stopy v rámci odpadov je dôkazom zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Ing. Markéta Malinová HSE manager SumiRiko

Vypracovaný sken bol pre našu spoločnosť prínosom v niekoľkých oblastiach: 1. Pomohol nám v detailnej identifikácii jednotlivých odpadov 2. Ukázal nám ďalšie možnosti využitia niektorých odpadov 3. Verím, že ak sú firmy pripravené na zmeny niektorých zabehnutých procesov, môže byť pre nich naplnenie výsledkov odpadového skenu prínosom 4. Odpadový sken ukáže cestu ktorou ísť pri ďalšom nakladaní s odpadmi. Ďakujeme za spracovanie odpadového skenu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Naďa Hamplová Company Ecologist, Sellior Bellot
Siemens Mattoni Chart Prakab Cpi

Potrebujete poradiť?