Magazín

(SK) Cezhraničná preprava odpadu. Aké sú povinnosti a pravidlá?

22. 6. 2022 Preprava odpadu medzi členskými štátmi EÚ, vývoz a dovoz odpadu do resp. z tretích krajín aj tranzit odpadu cez územie členského štátu EÚ podlieha pravidlám, ktoré stanovuje nariadenie EÚ č. 1013/2006 o preprave odpadu. Na našom poslednom česko-slovenskom webinári sme sa spolu s hosťom z Ministerstva životního prostředí ČR pozreli na to, aké sú povinnosti a pravidlá pri takejto preprave.

viac

Odpad ako zdroj: existuje pre cigarety a cigaretové filtre život po smrti?

7. 6. 2022 Bez ohľadu na vaše presvedčenie o posmrtnom živote si možno budete chcieť prečítať túto prípadovú štúdiu. V spoločnosti Cyrkl veríme v život po zániku a predlžovanie životnosti materiálov, najmä tých náročných. Preto vám radi poskytneme náhľad do našich poznatkov z práce s odpadom z tabakového priemyslu.

viac

Slovensko bude mať Cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo

5. 6. 2022 Ministerstvo životného prostredia SR, za účasti zástupcov Európskej komisie a OECD, včera prezentovalo hlavné zistenia z vypracovania novej Cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo. Ktoré to sú a aké odporúčania sa na ne viažu?

viac

Návrh vyhlášky o stavebnom odpade v pripomienkovom konaní

30. 5. 2022 Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len “MŽP SR”) minulý týždeň uviedlo do pripomienkovacieho procesu vykonávaciu vyhlášku k novele zákona o odpadoch, súvisiacu so zmenami nakladania so stavebným odpadom.

viac

Ako sme v Cyrkl pomohli ušetriť viac ako milión ton CO₂

25. 5. 2022 Najväčšie európske digitálne trhovisko pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie Cyrkl mohlo za posledných 12 mesiacov viac ako 13-tisíc spoločnostiam ušetriť 1 578 768 ton CO₂ vďaka premene odpadu na zdroje. Vo viac ako 10 krajinách sa tak vďaka spoločnosti Cyrkl potenciálne zabránilo úniku približne 150 000 ton CO₂ do atmosféry.

viac

Ako správne nakladať s drevenými paletami či popolom? Odpoveďou môže byť Cirkulárny odpadový sken.

24. 5. 2022 Jednou z činností spoločnosti Cyrkl je tiež optimalizácia odpadového hospodárstva, pomocou ktorej pomáhame našim klientom nájsť tie najlepšie možné riešenia zhodnotenia ich odpadov a ukazujeme možnosti finančných a environmentálnych úspor. Jedným z našich partnerov, pre ktorých sme realizovali Cirkulárny Odpadový Sken je aj známa nábytkarská firma.

viac

Ako efektívne obchodovať na Cyrkl trhovisku: A aké sú výsledky v praxi?

19. 5. 2022 Nakladanie s odpadom je nevyhnutnou zložkou efektívneho nakladania s aktívami spoločnosti. Na platforme Cyrkl existuje niekoľko nástrojov, ktoré môžu tieto procesy firmám zjednodušiť. To, ako ich využiť na získanie vhodného odberateľa, prieskum trhovej ceny či úspornejšie hospodárenie s materiálom sme si predstavili v poslednom webinári.

viac

Elektroodpad: Smerom k udržateľnejšej budúcnosti

18. 5. 2022 Elektroodpad sa vplyvom zníženej kvality elektronických a elektrických zariadení, vysokých cien opráv a nedostatku kapacít na ručné rozobratie elektroodpadu na miestnej úrovni stal najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na svete. Namiesto hľadania riešení pre vyššie uvedené príčiny vzniku elektroodpadu, západné krajiny posielajú nahromadený odpad do rozvojových krajín, ako je Ghana. Nepochybne toto riešenie nie je udržateľné, tak aké sú možné riešenia?

viac

Týždeň venovaný kompostu sa chýli ku koncu - čo si z neho môžeme odniesť do ďalších dní?

9. 5. 2022 Prvý májový týždeň sa niesol v znamení kompostovania, ktoré je v posledných rokoch veľkou témou nielen pre komunálnu sféru, ale aj pre firemný sektor. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte o tom, kde má kompost korene a o tom, aké trendy nám v tejto oblasti priniesla moderná éra.

viac

Recyklácia cigaretových ohorkov už nie je fikciou. Prišiel s ňou Startup zo Slovenska!

5. 5. 2022 Cigaretové ohorky predstavujú jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich odpadov na našej planéte, pričom analýzy slovenských firiem hovoria o tom, že až 30% odpadu na verejných priestranstvách je tvorený práve týmto druhom odpadu. Jediným správnym spôsobom, ako s cigaretovým ohorkom nakladať, je jeho vyhodenie do komunálneho odpadu. Je však možné, že na Slovensku našli aj lepší a ekologicky priateľnejší spôsob?

viac

Cyrkl v médiách