Magazín

Tisíce eur ukryté v odpadoch. Ako zarobil závod spoločnosti Forvia v Hlohovci vďaka udržateľným praktikám?

27. 3. 2023 Myslíte si, že predaj odpadového materiálu nemôže byť lukratívny? Závod spoločnosti Forvia v Hlohovci zarobil desiatky tisíc eur predajom svojich odpadových materiálov prostredníctvom digitálneho odpadového trhoviska Cyrkl. Ako sa im to podarilo?

viac

V Cyrkl budeme pomáhať podnikom v cestovnom ruchu na ceste k udržateľnosti. Dostali sme na to grant z EÚ!

21. 2. 2023 Riešenia pre hospodárenie s bioodpadom v historickom kaštieli, úspora CO2-eq pre cestovnú kanceláriu či akčný plán pre úsporu energie hotelov. V Cyrkl budeme vďaka projektu EU ECO-TANDEM prispievať k budovaniu udržateľného turizmu na Slovensku aj v zahraničí.

viac

Často kladené otázky

20. 1. 2023 FAQ

viac

Cyrkl webinár: Vianočný špeciál o paletách a obalových materiáloch

14. 1. 2023 Cyrkl webinár zameraný na palety a iné obalové materiály.

viac

Kartónové krabice – využiteľné ako nový, či vedľajší produkt, ale aj ako odpad!

14. 1. 2023 Krabice sa v súčasnosti vyskytujú naozaj všade – ide totiž o jeden z najpoužívanejších obalových materiálov s dlhou históriou. Ako vznikli krabice a aká je ich história? Akým spôsobom sa dajú krabice ako materiál recyklovať? Aká je miera recyklácie v rámci Európskej únie? Aké sú ďalšie produkty, ktoré môžu z recyklovaných krabíc vzniknúť? A tiež ako môžete krabice nakupovať, či predávať cez naše trhovisko?

viac

Cyrkl webinár: Stavebný odpad - zmeny v nakladaní a selektívna demolácia

15. 11. 2022 Webinár venovaný hospodáreniu so stavebným odpadom a selektívnej demolácií.

viac

Vsadiť na udržateľnosť sa Kofole vyplatilo - vďaka lepšiemu nakladaniu s odpadom môže ušetriť až tisícky eur a stovky ton emisií ročne

24. 10. 2022 Československá lovebrand Kofola sa už niekoľko rokov angažuje v oblasti cirkulárnej ekonomiky a uplatňuje zásady udržateľnosti vo všetkých svojich výrobných závodoch. Teraz sa rozhodla zamerať aj na analýzu odpadových tokov prostredníctvom cirkulárneho odpadového skenu. Vďaka tejto analýze od spoločnosti Cyrkl identifikovala cesty, ako rozvíjať efektívne nakladanie s odpadom a usporiť tak financie ako aj obmedziť tvorbu stoviek ton emisií CO2-eq ročne.

viac

Cyrkl webinár: Priemyselné bioodpady - charakteristika a možnosti ich spracovania

15. 10. 2022 Webinár venovaný biologicky rozložiteľným odpadom z priemyslu.

viac

Čo je to vlastne odpad?

26. 9. 2022 V našom Cyrkl magazíne sme sa už venovali rôznym druhom odpadov a spôsobom ako predchádzať ich vzniku alebo ako ich zhodnotiť v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Často sa však stretávame so základnou otázkou, kedy sa vec alebo látka stáva odpadom? Odpoveď sa môže javiť jednoduchá, no nie je tomu vždy tak.

viac

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady a ich triedený zber – veľké zmeny pre Východ aj Západ.

16. 9. 2022 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) patria medzi problematickejšie prúdy komunálneho odpadu. Tie kuchynské zapáchajú, lákajú hmyz a hlodavcov. Jedlé oleje a tuky zas končia v kanalizačnom systéme, zanášajú potrubia a spôsobujú tak nemalé problémy samosprávam. Aké zmeny v zaobchádzaní s nimi nás čakajú?

viac

Cyrkl v médiách