Odpad ako zdroj: Plasty na skládku nepatria. Výrobná firma ušetrila ich predajom tisícky eur.

8. 3 .2022, Roman Gdovjak

V Cyrkl intenzívne pracujeme na tom, aby odpadový materiál nekončil na skládke. Hľadáme spôsoby, ako ho opakovane využiť či efektívne zhodnotiť. Radi by sme Vám predstavili sériu príkladov z našej praxe, ktorá môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie firmy v danom sektore. Prvým je nadnárodná výrobná spoločnosť, ktorá vďaka inzerovaniu na trhovisku odklonila 126 ton materiálu od skládkovania a zároveň tak ušetrila 23 000 EUR vlastných financií.

Výrobná spoločnosť, ktorej náhle vzniklo nečakane veľké množstvo odpadu po ukončení výroby jednej produktovej rady,  sa pôvodne vo vlastnej réžii pokúšala nájsť možné riešenie, ktoré by bolo rýchle, efektívne, a zároveň finančne aj environmentálne udržateľné. Narazila na zberovú spoločnosť, ktorá si za odvoz vyžiadala 19 500 EUR. Jednalo sa však len o odvoz na skládku, čo je z environmentálneho hľadiska to najhoršie možné riešenie. V oblasti hierarchie odpadového hospodárstva na úplnom konci, ako zobrazuje aj pyramída nižšie:

Podobne ako pre iné nadnárodné spoločnosti, aj v prípade nášho partnera sú environmentálne štandardy a ciele vyššie, ako skládkovanie. Preto hľadanie možností pokračovalo. V tom čase Cyrkl pôsobil primárne na českom a sekundárne na slovenskom a poľskom trhu. Po konzultácií možností s odpadovou expertkou sa firma rozhodla vložiť na digitálne odpadové trhovisko ponuku svojho plastového odpadu, v ktorej zaznamenala jeho fotografiu, stav, množstvo, lokalitu a ďalšie dostupné informácie.

Na základe vyplnenej ponuky spustil Cyrkl tím hľadanie potenciálnych záujemcov, ktorých kontaktoval s konkrétnou požiadavkou odberu tohto materiálu. Tento odpad bol zložený z HDPE plastu a kovových komponentov. Pre správne spracovanie bolo preto potrebné tieto materiály oddeliť. Čisté plasty a takmer akýkoľvek kov však patria medzi veľmi populárne materiály s pozitívnou trhovou hodnotou, preto ani táto prekážka recyklátorov neodradila.

Firma bola takmer ihneď kontaktovaná zo strany recyklačnej spoločnosti z Českej republiky. Ponúkané riešenie malo všetky výhody, či už environmentálne alebo finančné. Z environmentálnej stránky sa odpad odklonil od skládkovania a smeroval priamo na recykláciu a výrobu plastového regranulátu, čo predstavuje úsporu približne 300 ton CO2. Recyklačná spoločnosť zároveň poskytla pozitívnu výkupnú cenu, a to celkovo v hodnote 3 500 EUR.

Výrobná firma tak získala viacero výhod, ktoré viedli k tomu, že sme spoluprácu postupne rozšírili na oblasť celého odpadového hospodárstva. V prvom rade sa jednalo o časovú úsporu, keďže recyklátorov vyhľadáva tím Cyrkl na základe požadovaných kritérií a firme stačí vybrať si to najvýhodnejšie riešenie. Environmentálna úspora hrala v tomto prípade veľkú rolu, pretože 126 ton odpadu smerovalo namiesto skládkovania priamo na recykláciu. Ruka v ruke s tým je aj finančná úspora, pre spoločnosť viedol obchod k finálnej úspore 23 000 EUR.

Medzi znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie a ziskom možno nájsť paralelu. Doba sa mení a s ňou aj potreba materiálov, ktorých recyklácia má zmysel. V minulosti konzumný spôsob života vytváral pocit, že ak niečo prestane byť užitočné, jednoducho sa to vyhodí a áno, za túto službu sa platí. V dôsledku toho sa materiály, ktoré majú finančnú aj materiálovú hodnotu pre budúcu výrobu, skládkovali a stále skládkujú. Prístup, ktorý sme predstavili však nie je o nič zložitejší ako súčasné skladovanie, dokonca si dovolím tvrdiť, že sa vďaka platforme Cyrkl stáva jednoduchším.“ Vysvetľuje odpadová špecialistka Viktórie Vítková.

Cyrkl pôsobí v oblasti cirkulárneho odpadového hospodárstva v prvej línii. Venujeme sa konzultingovým a legislatívnym otázkam a v rámci cirkulárnych odpadových skenov analyzujeme odpadové toky firmiem a hľadáme priame a efektívne riešenia súčasných problémov. Jednotlivé príklady z praxe zdieľame najmä formou online webinárov a aj vo forme článkov a prípadových štúdií. Ak vás tieto témy zaujímajú, zaregistrujte sa na našej stránke a na nový obsah vás upozorníme.

 

Chceli by ste prediskutovať svoje projekty s odborníkmi na odpady a environmentálne právo?  Neváhajte kontaktovať mňa: Romana Gdovjaka na e-mailovej adrese: roman.gdovjak@cyrkl.com alebo priamo odpadovú expertku Luciu Škulcovú, PhD. na e-mailovej adrese: lucia.skulcova@cyrkl.com

 

ROMAN GDOVJAK

Expansion Manager & Country Manager pre Slovensko

Roman Gdovjak si už počas štúdia medzinárodných ekonomických vzťahov uvedomil, že jeho vášňou je udržateľnosť v globálnom meradle. Spojenie udržateľnosti a ekonomiky ho inšpirovalo  k rozhodnutiu venovať sa vo svojom pracovnom živote práve cirkulárnej ekonomike. Ako Country Manager pre Slovensko už pomohol zefektívniť odpadové hospodárstvo tisíckam slovenských firiem. Svoju víziu a skúsenosti dnes už prezentuje aj za hranicami, keďže v rámci Cyrkl pomáha aj s expanziou na nové trhy.

‐ Roman Gdovjak

Cyrkl v médiách