Riešenie ekologického problému s odpadom v Rusku

15. 7 .2021, Cyrkl, source: https://musor.moscow/

Problém s odpadom je najpálčivejším problémom na svete. Dokonca aj v malom ruskom meste sa ročne na skládky odvezú stovky ton odpadu. Znečisťujú pôdu, vodu, vzduch a spôsobujú nenapraviteľné škody na ekosystéme. Ľudia na celom svete premýšľajú, ako vyriešiť problém s odpadom. V tejto oblasti sa dosiahol určitý pokrok, ale ideálna forma likvidácie odpadu sa zatiaľ nenašla.

Ekologický problém s odpadom je medzinárodným problémom. Existuje vo všetkých krajinách, ale každý národ pristupuje k riešeniu vlastným spôsobom. U niektorých to nefunguje veľmi dobre a u iných je riešenie účinnejšie. Aké sú hlavné zásady, ktoré by sme mali dodržiavať pri nakladaní s odpadom? 

Primeraná spotreba

To je prvá vec, ktorú môže a mal by každý urobiť sám pre seba. Udržateľná spotreba znamená cielené znižovanie množstva odpadu už vo fáze nákupu tovaru. V niektorých európskych krajinách je kultúra spotreby veľmi dobre rozvinutá. Ľudia si kupujú veci len vtedy, keď ich skutočne potrebujú. Taktiež nie je zvykom, aby vyhadzovali oblečenie a obuv. Namiesto toho bohatšie segmenty obyvateľstva darúvajú oblečenie tým menej majetným.

Niektoré značky vyrábajú oblečenie z recyklovaných materiálov, pričom je odporúčané týchto výrobcov uprednostniť. Všetko, čo možno recyklovať, sa dáva na recykláciu. Batérie, akumulátory a elektronika sa nikdy nevyhadzuje. Namiesto toho sa posiela na špeciálne zberné miesta.

Plastové nádoby, obaly a jednorazové pomôcky majú negatívny vplyv na životné prostredie. Ich eliminácia je dôležitým krokom k riešeniu problému s odpadom. Odporúča sa tiež kupovať kvalitné výrobky s dlhšou životnosťou. V Rusku je módna mánia rozvinutejšia ako v iných krajinách. Nové oblečenie, fast-fashion, topánky, smartfóny - to všetko sa kúpi, používa sa len krátko a potom je vyhodené na skládku.

Triedenie a recyklácia odpadu

Recyklácia odpadu je v súčasnosti najúčinnejšou metódou riešenia problému s odpadom. Všetko, čo sa dá recyklovať a opätovne použiť, je potrebné recyklovať a naďalej využívať. Tento prístup sa využíva vo väčšine vyspelých krajín.

Prvou fázou je triedenie. Podieľa sa na ňom každý uvedomelý občan vyspelých krajín. Existujú rôzne prístupy k triedeniu, niektoré krajiny napríklad rozdeľujú odpad na recyklovateľný a nerecyklovateľný. Materiál je rozdelený do rôznych balení, pričom recyklovateľný odpad je následne prevezený do triediaceho bodu. V niektorých štátoch USA je zvykom ukladať recyklovateľné materiály do modrých vriec. Všetok odpad je privezený na triediace miesto, kde sa vyberú modré vrecia a odpad sa z nich vytriedi.

V európskych krajinách prebieha triedenie doma. Každý dom má niekoľko kontajnerov na odpad alebo jeden kontajner s rôznymi priehradkami. Triedenie prebieha rôznymi spôsobmi. Na niektorých miestach sa potravinový odpad, sklo, plasty a papier vyvážajú oddelene. Na niektorých miestach nie sú samostatné kontajnery na sklo, ale niekde dokonca ani na kovy. Prístupy k triedeniu sú rôzne. Podstata triedenia je však rovnaká - oddeliť položky, ktoré poputujú do rôznych spracovateľských závodov.

V niektorých krajinách sa za vrátenie prepraviek a balení poskytuje peňažná motivácia. Pri nákupe výrobkov v plastových alebo papierových obaloch si za to ľudia priplatia. Po odovzdaní obalu na špeciálnom zbernom mieste vám budú vyplatené peniaze. Poplatok je zárukou, že balík bude vrátený.

V mnohých krajinách je problém recyklácie naozaj vážny a nie každá krajina si môže dovoliť finančné stimuly na správnu recykláciu. Je to nákladná činnosť, ktorá sa nie vždy oplatí. Z hľadiska prevencie environmentálnych katastrof je však práve recyklácia najúčinnejším spôsobom, ako odpad eliminovať.

‐ Cyrkl, source: https://musor.moscow/

Cyrkl v médiách