Spracovanie osobných údajov

VYTVORENIE PONUKY / DOPYTY

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, sro, IČO 07565305, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 303212 (ďalej len "Správca" ), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom spracovania objednávky a doručenie objednaného tovaru zákazníkovi, tj. Za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy, a za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. Zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom).

 

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

 

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, sro, IČO 07565305, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 303212 (ďalej len "Správca" ), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • pohlavie

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia evidencie zákazníkov, umožnenie zákazníkom sledovanie histórie objednávok a ľahšieho vytváranie nových objednávok a za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. Zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón , e-mailu s reklamným obsahom).

 

VYPLNENIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, sro, IČO 07565305, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 303212 (ďalej len "Správca" ), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje (ak boli v kontaktnom formulári vyplnené):

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zodpovedanie dotazov položeného prostredníctvom kontaktného formulára a za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. Zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom) .

 

PRIHLÁSENIE K ODBERU INFORMÁTORA

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, sro, IČO 07565305, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 303212 (ďalej len "Správca" ), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • e-mail

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. Zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom).

 

Spoločné ustanovenia

 1. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Tieto údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania spoločnosti Správca. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na tieto kontaktné údaje spoločnosti Správca.
 2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj prípadní ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií. V súčasnej dobe Správca využíva tieto spracovateľa:
 3. spoločnosť BlueGhost.cz, sro, IČO 289 01 061, so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, č. vložky 152013 (ďalej len "BlueGhost ")

Ďalšími príjemcovia osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy, rovnako ako osoby zaisťujúce marketingové služby pre spoločnosť Správca. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Beriem na vedomie, že mám právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať od Správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracúva, požadovať od Správcovi vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si u Správca prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať od Správcovi vymazanie týchto osobných údajov, ak to zákon umožňuje, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajůvznést námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingunemám povinnosť osobné údaje poskytnúť, ich poskytnutie nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy

Cyrkl v médiách